PlantHome: bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen

PlantHome: contribute to the sustainability goals

Je hebt het ongetwijfeld vaker gehoord: er is de laatste jaren sprake van milieuvervuiling en klimaatverandering en helaas draagt ook de productie van eten en drinken hieraan bij. Met de kweekoplossingen van Own Greens willen wij zorgen voor een echte verandering in het voedselsysteem en ons steentje bijdragen aan het behalen van de duurzaamheidsdoelen. Hoewel vlees- en zuivelproducten het meest belastend zijn voor het milieu, draagt ook de productie van bijvoorbeeld groente bij aan de klimaatverandering. In de landbouw is brandstof nodig voor het maken van kunstmest, het laten rijden van machines en het verwarmen van kassen. Wanneer deze brandstoffen verbrand worden, ontstaat het broeikasgas CO2, wat zorgt voor opwarming van de aarde. Ook bij het vervoeren van het voedsel van het land naar de winkel en vervolgens weer naar de consument, is brandstof nodig en wordt dus CO2 uitgestoten. Wanneer je als consument je eigen groenten en kruiden kweekt in de PlantHome, zijn deze al op de plek van bestemming en zorg je dus voor minder uitstoot door vervoer. Ook komen hierbij uiteraard geen grote landbouwmachines of klimaatbeheersingssystemen kijken.

Een ander probleem in het huidige voedselsysteem, is het gebruik van verpakkingsmateriaal. Veel soorten groenten en fruit die in de supermarkt verkocht worden, zijn per stuk verpakt. Deze verpakkingen zorgen ervoor dat de producten tegen een stootje kunnen en vers blijven tijdens de reis van de boer naar de consument. Een nadeel is dat ook het maken van deze verpakkingen energie kost en er uiteraard sprake is van (plastic) afval. Wanneer je gebruik maakt van de PlantHome, heb je niet te maken met vervuiling door plastic afval. De kweekbakjes, kweekdeksels en kiemkapjes kun je steeds opnieuw gebruiken en je hebt niet te maken met plastic verpakkingen om producten te beschermen omdat je deze direct voor eigen gebruik hebt gekweekt.

Ten slotte is er ook nog het probleem van voedselverspilling. Bijna iedereen gooit wel eens overgebleven eten weg of moet een product weggooien omdat dit over de datum is gegaan. In Nederland gooien we gemiddeld maar liefst 34 kilo voedsel per persoon per jaar weg, wat in een vierpersoonshuishouden dus neerkomt op ruim 130 kilo voedsel per jaar. Ook hiervoor kan het kweken van eigen groenten en kruiden met de PlantHome een oplossing vormen. Met de PlantHome is het namelijk heel makkelijk om de hoeveelheid voedsel die je kweekt aan te passen aan je eigen behoeften. Gebruik je een bepaald kruid maar weinig? Dan kun je met 1 Plant Cup makkelijk een kleine hoeveelheid kweken. Bovendien kun je deze kruiden langer bewaren dan verpakte verse kruiden die je in de supermarkt koopt, omdat je gewoon de benodigde hoeveelheid van de plant af kunt knippen en de plant kan blijven groeien.

Kortom, we staan met zijn alleen voor een grote uitdaging als het gaat om het veranderen van het voedselsysteem en het aanpakken van de klimaatproblematiek die ontstaat door onze voedselproductie. Door het gebruik van de PlantHome kun je als consument een eerste stap zetten in het aanpakken van deze problemen en draag je jouw steentje bij aan het behalen van de duurzaamheidsdoelen!