Auteursrechten

De auteursrechten en alle overige (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot de naam, het logo, de door Own Greens B.V. vervaardigde content (waaronder tekst en beeld) en de 'look & feel' van deze website berusten uitsluitend bij Own Greens B.V. en/of haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden.

Deze website en onderdelen daarvan mogen niet worden gewijzigd, doorgestuurd, verspreid, verveelvoudigd of openbaargemaakt worden, tenzij voor persoonlijk gebruik of met toestemming van Own Greens B.V.

Own Greens B.V. mag in voorkomende gevallen informatie van deze website verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden.